Курсові та дипломні купляють тут

Бухгалтерський облік

1. Синтетичний облік капітальних інвестицій на придбання нематеріальних активів
2. Облікова оцінка виробничих запасів при придбанні, вибутті та на дату балансу
3. Оцінювання, аналітичний та синтетичний облік готової продукції в бухгалтерії підприємства
Тестові завдання
1. Відображення сум за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги та інші витрати, пов’язані з придбанням основних засобів здійснюється проведенням:
а) Дт 15 Кт 361;
б) Дт 91 Кт 631;
в) Дт 10 Кт 685;
г) Дт 15 Кт 685.
2. Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає у ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу:
а) безнадійна дебіторська заборгованість;
б) сумнівна дебіторська заборгованість;
в) довгострокова дебіторська заборгованість;
г) поточна дебіторська заборгованість.
3. Комп’ютерні програми обліковуються на субрахунку:
а) 123 «Права на комерційні позначення»;
б) 122 «Права користування майном»;
в) 127 «Інші нематеріальні активи»;
г) 125 «Авторське право та суміжні з ним права».

Практичні завдання
Завдання № 1 . Відповідно до визначеного варіанту, заповнити одну із форм первинних облікових документів – Форму ОЗ-1 (заповнена форма наведена в додатку).
Завдання № 2. Відповідно до визначеного варіанту та з врахуванням індивідуального коефіцієнта К розв’язати задачі
Задача № 1
На 1 листопада поточного року на складі підприємства у залишках значилось 680000 мішків по ціні 1,1 грн. У поточному місяці підприємством отримано: 02 листопада – 170000 мішків по ціні 1,05 грн.; 05 листопада – 204000 мішків по ціні 1,15 грн.
У звітному місяці для затарювання виготовленої продукції підприємством використано 986000 мішків.
Визначити суму витрат за статтею “Тара і тарні матеріали”, якщо підприємство використовує для оцінювання списання запасів метод ФІФО.
Задача № 2
На початок звітного місяця залишок транспортно-заготівельних витрат по рахунку 20 “Виробничі запаси” становить 2040000 грн., а матеріальних цінностей – 10200 000 грн. У звітному місяці витрати на транспортні та вантажно-розвантажувальні операції з придбання виробничих запасів були такими: оплачено спеціалізованим організаціям за виконані послуги – 10939500 грн.; фактичні витрати транспортного цеху підприємства – 1360000 грн.
У звітному місяці підприємством від постачальників отримано матеріальні цінності, вартість яких становить 40800 000 грн. У виробництві використано виробничих запасів на суму 20400 000 грн. та відпущено (реалізовано) стороннім організаціям на суму 1700 000 грн.
Визначити сальдо транспортно-заготівельних витрат на кінець місяця.
Задача № 3
У звітному місяці промислове підприємство отримало від вітчизняних покупців на рахунок в банку кошти за відвантажену їм готову продукцію в сумі 41769000 грн.
Фактична собівартість товарної продукції, відвантаженої у звітному місяці споживачам становить 30430 000 грн.
Визначити відповідні суми та відобразити в обліку такі операції:
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна робота

Кількість сторінок: 15

Рік захисту: 2018

Ціна: 75 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: 095-791-46-13

E-mail: k_alena_@list.ruЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.